Każdego roku liczba internautów wzrasta.

Z roku na rok liczba użytkowników internetu wzrasta, a równocześnie użytkownicy chcą od swojego dostawcy głównie tego, żeby udostępniany był bardzo szybki internet, ale także